Call Number : RR-304/WM

Evangaliyon
ഏവൻഗാലിയോൻ

(ആണ്ടുവട്ടം മുഴുവനും വി.കുർബ്ബാനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന
സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ (ഏവൻഗാലിയോൻ ) മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുസ്തകം )

(Book containing the Evenglical part used throughout the year in the Solemn High Mass)

Keywords -

Courtesy - Wilson Muriyadan


Print   Email