ജീവന്റെ നാഥനെ കാൽവരികുന്നില്ലേ
Jeevande Nathane Kalvarikunnille

CMSI Ref. Number MA-MAL-047-DCS-497
Title Jeevande Nathane Kalvarikunnille ജീവന്റെ നാഥനെ കാൽവരികുന്നില്ലേ
Language Malayalam
Author of text Fr. G.T. Oonnukallil
Composer of melody R.K Shekhar
Performers K.J. Yesudas

Book Title-JEEVANDE NATHANE By K.J Yesudas / R.K. Shekar / Kumpil Creations


Date of composition of text/melody
Category
Performance space
Performance context
Typesetting by  
Style
Transliteration
Recordings

sdfs
ആർ.കെ.ശേഖറിന്റെ സംഗീതത്തിൽ യേശുദാസ് പാടിയ ഒരു ദുഃഖവെള്ളി ഗാനം | YESUDAS | R.K. SHEKHAR

© Copyright - Jose Kumpiluvelil / Kumpil Creations

Comments  


Print   Email