ഓമന ക്കൈയ്യിൽ ഒലിവിലക്കൊമ്പുമായ്

Omana Kayyil Oru Olivilakombumayi

CMSI Ref. Number MA-MAL-050-DCS-499
Title Omana Kayyil Oru Olivilakombumayi
ഓമന ക്കൈയ്യിൽ ഒലിവിലക്കൊമ്പുമായ്
Language Malayalam
Author of text Vayalar Ramavarma
Composer of melody G. Devarajan
Performers P. Susheela

Source of Text -Malayalam Movie Bharya (1962)


song text


ഓമനക്കയ്യിലൊലീവിലക്കൊമ്പുമായ്
ഓശാനപ്പെരുന്നാളു വന്നൂ
ഓശാനപ്പെരുന്നാളു വന്നൂ
(ഓമന...)


കുരിശു വരയ്ക്കുമ്പോൾ 
കുമ്പസാരിയ്ക്കുമ്പോൾ
കുർബാന കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ (2)
കരളിൽ കനലിരുന്നെരിയുമ്പോൾ - എങ്ങിനെ
കരയാതിരുന്നീടും ഞാൻ-എങ്ങിനെ
കരയാതിരുന്നീടും ഞാൻ
(ഓമന...)


പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിലെ
പള്ളിയിൽ പോകാറുള്ളു (2)
എന്തു പറഞ്ഞാലും എത്ര കരഞ്ഞാലും
ഇന്നും പിണക്കമേ ഉള്ളൂ (2)


പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയമേ..
പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയമേ - എന്നിലെ
മുറിവുണങ്ങീടുകയില്ലേ
നിത്യദുഃഖങ്ങൾ സഹിക്കാനെനിക്കിനി
ശക്തി തരികയില്ലേ - അമ്മേ
ശക്തി തരികയില്ലേ


ഓമനക്കയ്യിലൊലീവിലക്കൊമ്പുമായ്
ഓശാനപ്പെരുന്നാളു വന്നൂ
ഓശാനപ്പെരുന്നാളു വന്നൂ

Date of composition of text/melody Released in : 1962
Category  
Typesetting Sherin Joseph
Performance Style Raaga - Aabheri (ആഭേരി)
Performance space  
Recordings

Track Details - Singer : P. Susheela | Movie : Bharya (1962) | ©Copyright : SAINA VIDEOS

Comments